SVG คืออะไร?

การปรับปรุง Power factor โดยใช้ SVG (Static Var Generator) กำลังจะมาแทนที่ Capacitor แบบเดิม
 
SVG คืออะไร?
– SVG เป็นอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุง power factor ในระบบไฟฟ้า เหมาะกับโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว จน Capacitor bank แบบเดิมที่ใช้ Magnetic ตัดต่อไม่ทัน และเหมาะโหลดที่สร้าง Harmonic ลำดับที่จะทำให้เกิดความถี่ resonance จนไปขยายแรงดันทำให้ Capacitor bank แบบเดิมระเบิดหรืออายุการใช้งานสั้นลง
 
SVG หลักการทำงานอย่างไร?
– ใช้วิธีควบคุม Phase control โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สร้างกำลังไฟฟ้าเพื่อไปชดเชยในระบบ โดยวัดกำลังไฟฟ้าแต่ละเฟสในระบบ และจะสร้างลูกคลื่นทั้งขนาดกระแสและความถี่มาชดเชยหรือหักล้าง ซึ่งสามารถสร้างได้ทั้งที่เป็นนำหน้า (Leading power factor) และล้าหลัง (Lagging power factor) คล้ายๆกับการทำงานของ Active filter แต่จะไม่ละเอียดที่ทุก order เหมือน Active filter
 
SVG ออกแบบอย่างไร?
– สามารถออกแบบโดยอ้างอิงค่า Reactive Power ที่ 30% จาก Rated kVA ของหม้อแปลงไฟฟ้าได้เหมือนการออกแบบขนาด Capacitor bank แบบเดิมได้เลย ขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าของ SVG (Static Var Generator) มีขนาด Module ละ 50kvar, 100 kvar @400V, 50 Hz ตัวอย่าง เช่น Tr. 2,000 kVA เราใช้ SVG = 600 kvar (6 x 100 kvar) เป็นต้น ไม่ต้องมีการติดตั้ง Magnetic ตัดต่อ การออกแบบเบรกเกอร์เพื่อป้องกันแต่ละ Modul ไม่ต้องมี เพราะแต่ละ Modul มีอุปกรณ์ป้องกันอยู้แล้ว ติดตั้งเมนเบรกเกอร์ เพื่อป้องกัน SVG ให้รวมค่า kvar แล้วหากระแส จากนั้นเผื่อไว้ 1.25 เท่า เพื่อกำหนดขนาดเมนเบรกเกอร์
 
#เรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน จาก Capacitor bank สู่ SVG
 
 

สนใจสอบถาม/ปรึกษา
โทร 094-694-0055
IDLine: sbe2022

เราใช้ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา